Aktualności

...

Harmonogram pracy specjalistów

Punkt konsultacyjny działa w każdy wtorek, zgodnie z harmonogramem za wyjątkiem okresu wakacyjnego, w godzinach od 15:30 do 17:30

Więcej informacji w zakładce "Powiatowy Punkt Konsultacyjny"

Harmonogram pracy specjalistów w 2017 roku:

Styczeń Luty

03 styczeń

10 styczeń

17 styczeń

24 styczeń

31 stycznia

07 luty

14 luty

21 luty

28 luty

Marzec
Kwiecień

07 marzec

14 marzec

21 marzec

28 marzec

04 kwiecień

11 kwiecień

18 kwiecień

25 kwiecień

MAJ

Czerwiec

09 maj

16 maj

23 maj

30 maj

06 czerwiec

13 czerwiec

16 czerwiec

20 czerwiec

27 czerwiec

Konkurs - prowadzenie placówki wsparcia

Otwarty konkurs ofert na powierzenie zadania powiatu z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: prowadzenie placówki wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym

 Zarząd Powiatu Nidzickiego

Na podstawie art.18 ust.3, art. 190 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. z 2016r. poz. 575 ze zm.) i rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 października 2015 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzona placówka wsparcia dziennego (Dz. U. z 2015 poz. 1630) oraz art.5 ust.4, pkt. 1, art.11 ust.1 pkt.2, ust.2 i art.13 ust.1, ust.2, art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 ze zm.)

o g ł a s z a

 otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania powiatu z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą:

 

prowadzenie placówki wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym

 

Załączniki

- Uchwała Zarządu

- Ogłoszenie

- Załącznik nr 1 - oferta

- Załącznik nr 1.1 - harmonogram

- Załącznik nr 1.2 - Przewidywana kalkulacja kosztów


 

Nabór uczestników

NZOZ TERAPIA-24 CENTRUM PSYCHOTERAPII w Jastrzębiej Górze ogłasza nabór uczestników do programu pt. „Opieka i terapia patologicznych hazardzistów, osób z innymi uzależnieniami behawioralnymi w formie terapii grupowej i indywidualnej w oddziale całodobowym oraz wsparcie dla ich bliskich i rodzin w NZOZ TERAPIA-24 CENTRUM PSYCHOTERAPII”. Projekt współfinansowany jest ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, pozostających w dyspozycji Ministra Zdrowia.

Czytaj więcej >>>