Aktualności

Apel Starosty Nidzickiego

Zbliża się okres zimowy, czas szczególnie trudny dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, osób starszych, osób bezdomnych, w tym również niepełnosprawnych.

Okres ten jest niezwykle trudny ze względu na wyjątkowo niekorzystne warunki pogodowe a wielu osobom często trudno jest przełamać barierę społecznego wstydu przed biedą i ubóstwem, aby korzystać w zimowym okresie z rozwiązań systemu pomocy społecznej. Wsparcie udzielane osobom, powinno dotyczyć nie tylko zaspokajania potrzeb noclegowych, zaopatrzenia w ciepłą odzież czy posiłek, ale również pomocy w dotarciu do odpowiednich instytucji pomocy społecznej, służb porządkowych i placówek świadczących usługi opiekuńcze.

Aby móc zapewnić wszystkim potrzebującym możliwość szybkiego dostępu do informacji na temat miejsc schronienia, jadłodajni, punktów udzielających pomoc rzeczową, finansową, prawną i medyczną na terenie całego województwa warmińsko – mazurskiego od dnia 01 listopada 2023 r. w Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Warmińsko – Mazurskiego uruchamia bezpłatną, całodobową infolinię dla osób bezdomnych, pod numerem telefonu 800 165 320.

Ponadto na stronie internetowej Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego www.uw.olsztyn.pl jest dostępny aktualny rejestr placówek udzielających tymczasowego schronienia mających siedzibę na obszarze województwa warmińsko – mazurskiego.

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy uprzejmie informuje o możliwości   ubiegania się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych organizacji imprez dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów     w 2024 r. w ramach zadania „Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych”.
Wnioski można składać w terminie do  30 listopada 2023 r.
Wniosek wraz z załącznikami dostępny jest w siedzibie Centrum lub na stronie internetowej www.pcprnidzica.pl

Uwagi:

  • O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne pozarządowe nie posiadające osobowości prawnej, jeżeli prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku.
  • Więcej informacji pod numerem: 89/752-71-11

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego

Terminy przyjmowania:

UWAGA!

W Nidzicy jest stały punkt czynny: poniedziałek – piątek od 9.00 do 13.00 (prowadzony przez adwokatów i radców prawnych zgłoszonych przez Okręgową Radę Adwokacką i Okręgową Izbę Radców Prawnych w Olsztynie).

Punkt w Nidzicy zlokalizowany jest w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Kolejowa 5, 13-100 Nidzica.


Zadzwoń pod numer tel. 575 136 077 i umów termin wizyty prawnej lub umów się online: https://np.ms.gov.pl

Szczegóły: Informacje

Wypożyczalnia sprzętu dla osób z niepełnosprawnością

Kto może wypożyczyć sprzęt

Każdy, kto:

- ma ważne orzeczenie o niepełnosprawności (czyli orzeczenie wydawane dzieciom do 16 roku życia) lub orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne,

- w ciągu 12 miesięcy przed dniem przed dniem złożenia wniosku o wypożyczenie technologii wspomagającej nie otrzymał ze środków PFRON albo NFZ dofinansowania na zakup takiej samej technologii wspomagającej jak ta, która chce wypożyczyć.

W wyjątkowych sytuacjach, kiedy:

- twój stan zdrowia pogorszył się na tyle, że nie możesz korzystać z kupionego wcześniej sprzętu lub urządzenia albo w wyniku zdarzeń losowych go utraciłeś,

- twój wniosek dotyczy wypożyczenia technologii wspomagającej ymienionej w załączniku do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

Jak złożyć wniosek

Wniosek powinien być złożony w formie elektronicznej w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW).

W celu złożenia elektronicznego wniosku przejdź do sow.pfron.org.pl

W celu uzyskania pomocy przy złożeniu wniosku lub otrzymania szerszych informacji skontaktuj się z najbliższym oddziałem CIDON, tj. Warmińsko-Mazurski Oddział Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie, tel. 89 722-90-00.

Zadzwoń na infolinię Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych (RARS) - 22/8998922

Wyślij wiadomość e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Nabór wniosków na realizacje programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2024

Starostwo Powiatowe w Nidzicy uprzejmie informuje, że Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej prowadzi nabór wniosków na realizację programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2024  finansowanych  z Funduszu Solidarnościowego.

Więcej informacji dotyczących programów znaleźć można pod wskazanymi linkiem:

 

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1478,nabor-wnioskow-w