Rozstrzygnięcie postępowania

Zawiadomienie o wyniku postępowania na przeprowadzenie warsztatów z technik pamięciowych i efektywnego uczenia się dla uczestników i uczestniczek projektu pn. ,,Aktywizujemy i Usamodzielniamy – 1”
celem zamieszczenia na stronie internetowej Partnera projektu.


 

zapytanie ofertowe PCPR. SEK.2 61.4.2018 wynajem mieszkania treningowego

Zapytanie ofertowe na wynajem mieszkania dla 2  uczestników/czek projektu pn. Aktywizujemy i usamodzielniamy – 1  w okresie 01.09.2018 r. – 31.08.2019  r.  w lokalizacji na terenie miasta Nidzica (z możliwością przedłużenia do 31.12.2019r.).

Treść zapytania:

Wzór oferty:


 

Ogłoszeie o zamówieniu - warsztaty wyjazdowe

 

Organizacja i przeprowadzenie wyjazdowych warsztatów dla uczestników i uczestniczek projektu pn. „Aktywizujemy i Usamodzielniamy – 1” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

 

Wynik postępowania:  

 

Treść ogłoszenia -

Załącznik Nr 1 -

Załącznik Nr 2 -


 

Ogłoszenie o zamówieniu znak PCPR.261.12.2018

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe przygotowanie do samodzielności uczestników i uczestniczek projektu pn. „Aktywizujemy i Usamodzielniamy – 1” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

 

Informacja z otwarcia ofert w dniu 11.07.2018:

 

Treść ogłoszenia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ):

Załączniki do SIWZ:

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3 

Załącznik Nr 4 

Załącznik Nr 5 


 

Zamówienie na usługi społeczne

Dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi społeczne: kompleksowe przygotowanie do samodzielności uczestników i uczestniczek projektu pn. ,,Aktywizujemy i Usamodzielniamy – 1" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020.

 

Informacja z otwarcia ofert:

Wynik postępowania:

 

Treść ogłoszenia -

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia -

Załączniki do SIWZ:

Załącznik Nr 1 -

Załącznik Nr 2 -

Załącznik Nr 3 -

Załącznik Nr 4 -

Załącznik Nr 5 -

Załącznik Nr 6 -

Załącznik Nr 7 -