Powiatowy Punkt Konsultacyjny

Przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy działa Powiatowy Punkt Konsultacyjny dla osób dotkniętych problemami opiekuńczo – wychowawczymi, przemocą domową i uzależnieniami. Punkt finansowany jest w całości ze środków własnych Powiatu Nidzickiego.
Punkt konsultacyjny został utworzony w celu umożliwienia mieszkańcom powiatu nidzickiego dostępu do specjalistycznych usług: prawnych, psychologicznych oraz pedagogicznych. Porady specjalistów kierowane są do osób i rodzin, w których występują: przemoc domowa, uzależnienia, problemy opiekuńczo – wychowawcze i inne przejściowe sytuacje kryzysowe.

Punkt konsultacyjny działa w każdy wtorek, zgodnie z harmonogramem za wyjątkiem okresu wakacyjnego, w godzinach od 15:30 do 17:30

 

Harmonogram dyżurów specjalistów w Punkcie Konsultacyjnym w 2018 roku

Styczeń Luty

09 stycznia

16 stycznia

23 stycznia

30 stycznia

06 lutego

13 lutego

20 lutego

27 lutego

Marzec
Kwiecień

06 marca

13 marca

20 marca

27 marca

03 kwietnia

10 kwietnia

17 kwietnia

24 kwietnia

Maj

Czerwiec

08 maja

15 maja

22 maja

29 maja

05 czerwca

12 czerwca

19 czerwca

26 czerwca