Aktualności

CIDON Centrum informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością przy Oddziale Warmińsko-Mazurskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Centrum informacyjno-doradcze jest miejscem, w którym osoby z niepełnosprawnością mogą uzyskać kompleksowe wsparcie w każdym obszarze wymagającym pomocy, doradztwa, a także konsultacji.

Dbając o jak najwyższe standardy obsługi Centrum będzie systematycznie rozszerzać swoją ofertę, m.in. o możliwość skorzystania z usługi specjalisty ds. zarządzania rehabilitacją czy skierowania

do Ośrodka Wsparcia i Testów, gdzie osoby z niepełnosprawnością będą mogły testować najnowsze technologie asystujące.

PFRON zachęca do śledzenia informacji na temat CIDON na stronie www.pfron.org.pl

osoba do kontaktu:

Tomasz Czajczyc
Specjalista ds. CIDON
Oddział Warmińsko-Mazurski
tel. 89/ 722 90 30

„Samodzielność – Aktywność – Mobilność!" - program realizowany przez Warmińsko-Mazurski Oddział Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

„Samodzielność-Aktywność-Mobilność" jest pakietem programów, którego celem jest rehabilitacja społeczna, zawodowa i lecznicza osób ze szczególnymi potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.

Program umożliwia uzyskanie dofinansowania do zakupu samochodu, skierowany jest do osób z niepełnosprawnością ruchową i zakłada likwidację barier transportowych.

Celem programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!" Mobilność osób z niepełnosprawnością jest wzrost niezależności beneficjentów oraz ułatwienie im aktywności społecznej lub zawodowej poprzez zapewnienie dostępu do korzystania z samochodu osobowego.

Dofinansowanie dotyczy części kosztów zakupu dostosowanego samochodu osobowego. tj. pojazdu,  w którym dokonano technicznych dostosowań pod kątem indywidualnych potrzeb kierowcy lub pasażera z niepełnosprawnością uniemożliwiającą poruszanie się bez użycia wózka inwalidzkiego w sposób, który umożliwia zajęcie miejsca kierowcy lub pasażera bez konieczności przesiadania się z wózka inwalidzkiego. Zarówno kierowca jak i pasażer korzystają z dostosowanego samochodu podróżując na wózku inwalidzkim.

Wszelkie informacje nt. programu można uzyskać w Warmińsko-Mazurskim oddziale PFRON w Olsztynie, osoba do kontaktu:

Tomasz Czajczyc
Oddział Warmińsko-Mazurski
tel. 89/ 722 90 30

SZCZEGÓŁY

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatna mediacja

 

Potrzebujesz pomocy prawnika, doradcy, mediatora?  Jesteś w trudnej życiowej sytuacji, na przykład potrzebujesz pomocy w: rozłożeniu długu na raty, w spłacie  pożyczek „chwilówek”, masz kłopoty mieszkaniowe, grozi ci eksmisja, masz problemy pracownicze, z egzekucją alimentów, odziedziczyłeś długi, nie wiesz do jakiego urzędu pójść po pomoc, masz inne problemy związane ze sprawami życia codziennego? Skorzystaj z systemu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub nieodpłatnej mediacji.

 

Czytaj więcej: Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Komunikat - wznawiamy poradnictwo specjalistyczne 2023

Uprzejmie informujemy, że od wtorku 10.01.2023 r. wznawiamy poradnictwo specjalistyczne w Punkcie konsultacyjnym dla osób dotkniętych problemami opiekuńczo - wychowawczymi, przemocą domową oraz uzależnieniami. Ponadto informujemy, iż z porad Radcy Prawnego można skorzystać po uprzednim zapisaniu się telefonicznie (89 752-71-11) bądź osobiście w siedzibie PCPR w Nidzicy. Punkt będzie czynny we wtorki (zgodnie z harmonogramem) w godzinach 15:30-17:30.

Program wyrównywania różnic między regionami III w 2023 roku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy uprzejmie informuje, że decyzją Zarządu PFRON zostały przyjęte „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2023 roku. Jednocześnie informuję, że formularze wraz z załącznikami są dostępne na stronie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: www.pfron.org.pl. Informację na temat Programu można uzyskać również w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy, ul. 1 Maja 9c oraz pod nr tel. 89 752-71-11.

           W bieżącym roku będą realizowane następujące obszary:

Czytaj więcej: Program wyrównywania różnic między regionami III w 2023 roku